Vasemmasta%20k%C3%A4dest%C3%A4ni-me.jpg
14.11.2020
Seuraava kirjoitus on alun perin julkaistu Ku­va­tai­dea­ka­te­mian yli­op­pi­las­kun­nan jul­kai­sus­sa Kuvas 2013, ja sittemmin lop­pu­työ­ni kir­jal­li­sen osassa. Pohdin esseessä ky­sy­myk­siä kielestä ja taiteen ole­muk­ses­ta, mutta uskon etteivät nämä ky­sy­myk­set ole vain tai­de­maa­il­man sisäisiä ky­sy­myk­siä. Al­ku­pe­räis­tä versiota on muokattu muutamien yk­si­tys­koh­tien ja lause­ra­ken­tei­den osalta.
Koppelo-vinjetti-me.jpg
20.8.2020
Kuluneita kää­rin­lii­no­ja ja tuoreita haavoja
P1030317-me.jpg
21.4.2020
Artikkeli on julkaistu alunperin 21.2.2017 muokattu 21.4.2020.
fullsizeoutput_43-me.jpeg
17.10.2019
Naar­man­kai­ra oli esillä Galleria Sculp­to­ris­sa Hel­sin­gis­sä 2017.
fullsizeoutput_3c-me.jpeg
16.10.2019
Kirjoitin yh­tei­sö­tai­tee­seen liit­ty­väs­tä on­gel­mal­li­suu­des­ta Taide-lehdessä 6-18. Pyysin mukaan kvää­niak­ti­vis­ti Katriina Pe­der­se­nin, joka kir­joit­ta­ma kommentti jul­kas­tiin ar­tik­ke­li­ni yh­tey­des­sä.

Yh­teys­tie­dot Contacts

savu[at]korteniemi.eu

Info