1647349724234_yaa_2021_avajaiset_42-me.jpg
15.3.2022
- hun­tee­rin­kiä Young Arctic Artists - näyttelyn ympäriltä
Sateenkaari.jpg-me
15.10.2021
Teksti on alun perin julkaistu Ave Virgo Ave Vos  -projektin blogissa vuonna 2018.
P%20logo,%20nettiin.jpg-me
21.9.2021
Kaltiossa jul­kais­tut Prosessi / Der Prozess - ar­tik­ke­lit ovat luet­ta­vis­sa joko verkko-Kaltion kautta tai projektin omilla sivuilla.
Vasemmasta%20k%C3%A4dest%C3%A4ni.jpg-me
14.11.2020
Seuraava kirjoitus on alun perin julkaistu Ku­va­tai­dea­ka­te­mian yli­op­pi­las­kun­nan jul­kai­sus­sa Kuvas 2013, ja sittemmin lop­pu­työ­ni kir­jal­li­sen osassa. Pohdin esseessä ky­sy­myk­siä kielestä ja taiteen ole­muk­ses­ta, mutta uskon etteivät nämä ky­sy­myk­set ole vain tai­de­maa­il­man sisäisiä ky­sy­myk­siä. Al­ku­pe­räis­tä versiota on muokattu muutamien yk­si­tys­koh­tien ja lause­ra­ken­tei­den osalta.
Koppelo-vinjetti.jpg-me
20.8.2020
Kuluneita kää­rin­lii­no­ja ja tuoreita haavoja
P1030317.jpg-me
21.4.2020
Artikkeli on julkaistu alunperin 21.2.2017 muokattu 21.4.2020.

Yh­teys­tie­dot Contacts

savu[at]korteniemi.eu

Info